Laboratorij

  • mikrosekcija
  • test spajkljivosti
  • test izolacijske upornosti na površini
  • termični preizkusi
  • merjenje debeline kovinskih nanosov (Au, Ni, kemičen Sn in Ag)
  • merjenje impedance

 

Oprema:

Böhler oprema
Alpha Metals spajkalna linija
FischerScope X-RAY System XUVM
ZMetrix ST600

 

Merilna naprava za izdelane plošče (Microvision)

  • aktivna površina za merjenje: 762 mm x 609 mm
  • točnost merjenja v X in Y osi: ± 5 µm, Z osi: ± 5 µm
  • ponovljivost točnosti v X in Y osi: ± 3 µm

 

Oprema:

  • koordinatni merilni stroj TM 3200 Vision