Družbeno odgovoren delodajalec

Podjetje INTECTIV je v postopku pridobitve »certifikata družbeno odgovornega delodajalca«, in sicer:

 

  • To je certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v podjetju in v odnosu do zaposlenih
  • Certifikat naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti
  • Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu.
  • Cilj je izboljšanje delovnih pogojev, vzpostavljanje fleksibilne oblike organiziranosti dela, dvig nivoja pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo

 

Informacije vezane na to temo najdete na: https://certifikatdod.si/.