OPREMA ZA

Galvaniziranje

Naprave:

  • galvanska linija za panel plating
  • galvanska linija za pattern plating
  • WISE desmear linija (R-R projekti)
  • WISE deburring linija*

Tehnične karakteristike:

  • DOW kemični baker
  • Atotech TLC elektrolitski baker
  • Schlötter kositer
  • Atotech Cuprapulse® XP8 – pulzno bakrenje, ( aspect ratio nad 1:12)

 

* Oprema je bila sofinancirana na podlagi razpisa Slovenskega podjetniškega
sklada (Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013-2014).
Top