Kakovost tiskanih vezij

INTEC TIV je že 40 let največji proizvajalec tiskanih vezij v Sloveniji. V svojo strategijo je zapisal tako skrb za kakovost svojih izdelkov, kot tudi skrb za zdravo okolje. S tem namenom smo že leta 1997 pridobili certifikat sistemov vodenja kakovosti ISO 9001 ter certifikat sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001 leta 2007.

Podjetje je pridobilo tudi UL certifikat, ki našim kupcem zagotavlja, da so pri proizvodnji tiskanih vezij uporabljeni izključno kakovostni in v mednarodno certificiranih laboratorijih preverjeni materiali (UL št. E79481).

 

Politika podjetja do kakovosti in okolja

V podjetju imamo lasten kemijski laboratorij, za določene analize pa uporabljamo tudi zunanje certificirane izvajalce. V skladu z zahtevami kupca lahko v našem fizikalnem laboratoriju preverimo fizikalne in merske lastnosti plošč ter o tem izdelamo različna poročila.

Sledljivost vseh postopkov v podjetju je dokumentirana in zagotovljena preko sistema kakovosti.

 

              TUV certifikat            UL

 

Skrb za okolje

V proizvodnji tiskanega vezja skrbimo za okolje v največji meri, skladno s pridobljenim mednarodnim certifikatom sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001. Pri izbiri tehnologij upoštevamo vplive na okolje ter se odločamo za najbolj ekonomične in okolju prijazne tehnologije.

Proizvodni postopki so optimizirani z namenom varčevanja z vodo. Hladilne vode zbiramo in jih kasneje v proizvodnji ponovno uporabimo. Odpadne vode in koncentrate kopeli kemičnega bakra očistimo za okolje škodljivih komponent EDTA. Odpadne koncentrate, ki vsebujejo raztopljeni fotorezist in fotospajkalno kritino, obdelamo na posebni čistilni napravi. Škodljive organske snovi, ki se pri tem izločijo, pošljemo na sežig. Na glavni čistilni napravi uporabljamo sulfidni postopek obarjanja težkih kovin, ki zagotavlja bistveno nižjo preostalo koncentracijo težkih kovin v iztočni vodi od zakonsko dovoljene. Odpadni galvanski mulj, ki nastane kot stranski produkt čiščenja vode, pošljemo na metalurško predelavo. Kovine iz galvanskega mulja se tako lahko ponovno uporabijo in ne onesnažujejo okolja. Zrak, ki izhaja iz odsesavanja iz strojev in galvanskih linij iz proizvodnje, očistimo škodljivih kemikalij na centralnem čistilnem sistemu odpadnega zraka, tako da izpuščeni zrak ne onesnažuje okolja.

Trenutno smo v postopku pridobivanja certifikata sistemov upravljanja z energijo ISO 50001, sprejemanja ukrepov za energetsko učinkovitost ter pridobitev energetske izkaznice.

 

Ravnanje z okoljem