VEČPLASTNE PLOŠČE

X-RAY pozicioniranje

Za pozicioniranje večplastnih plošč pred vrtanjem se izvaja  na novi napravi SCHMOLL Type XRA3 DH160 (l. 2023). S pomočjo X-ray kamere in  programske opreme, naprava omogoča natančen pregled naleganja kompozita večplastnega vezja, pozicioniranje izhodiščne izvrtine in določitev ‘scale’ faktorja.

S pomočjo testnih točk na vmesnih plasteh se lahko izvede analiza skrčkov oz. raztezkov po posameznih plasteh. Generirani podatki se shranijo v bazo skrčkov in se upoštevajo pri novih naročilih s sorodno sestavo večplastnih plošč.

Naprave:

  • Vrtalno-pozicionirni stroj Schmoll XRA3 DH 160

Tehnične karakteristike:

  • Maksimalni delovni format: 711mm x 762mm (28” x 30”)
  • Možnost vrtanja skoznih in slepih izvrtin na ploščah brez vpenjalnih zatičev ( vakuumska miza )
  • Točnost vrtanja: +/- 12 µm (Procesna točnost <12µm)
Top