MERJENJE IN

Laboratorij

Naprave:

 • Böhler oprema
 • Alpha Metals spajkalna linija
 • FischerScope X-RAY System XUVM
 • ZMetrix ST600

Tehnične karakteristike:

 • Mikrosekcija
 • Mest spajkljivosti
 • Test izolacijske upornosti na površini
 • Termični preizkusi
 • Merjenje debeline kovinskih nanosov (Au, Ni, kemičen Sn in Ag)
 • Merjenje impedance

Merilna naprava za izdelane plošče (Microvision)

Naprave:

 • koordinatni merilni stroj TM 3200 Vision

Tehnične karakteristike:

 • Aktivna površina za merjenje: 609 mm x 762 mm (24” x 30”)
 • Točnost merjenja v X in Y osi: ± 5 µm, Z osi: ± 5 µm
 • Ponovljivost točnosti v X in Y osi: ± 3 µm
Top