Dom24h

Osnovni namen projekta Dom24h je razvoj in demonstracija novega koncepta bivanja in dela v domu, ki ga uporabljamo 24 ur na dan, razvoj in demonstracija podsistemov in produktov za pametne stavbe prihodnosti in razvoj ustreznega poslovnega modela za trženje tega koncepta na trgu:

  • neto ničenergijska stavba,
  • »life-cycle thinking«,
  • kompatibilna in povezljiva notranja oprema,
  • IoT (Internet stvari),
  • povezljivost z okolico na različnih nivojih (energija, informacije ipd.),
  • elektromobilnost,
  • povezanost v oblak in digitalni dvojček,
  • integracija v skupnost in energetsko verigo (»smart contracting«),
  • dvosmerna povezava s sistemi oskrbe z energijo pametnih skupnost…

Dom24h se odziva na potrebe okolice in je ob tem, ko je porabnik, tudi proizvajalec in hranilnik električne in toplotne energije. Stavba Dom24h je prefabricirana, kar v spoju s sodobnimi tehnologijami integralnega načrtovanja stavbe (BIM) in njihovo integracijo v proizvodni proces zagotavlja visoko zanesljivost in tehnično kakovost.

Projekt Dom24h je bil zasnovan v okviru aktivnosti SRIP PSiDL s ciljem uresničevanja vizije partnerstva, ki temelji na integraciji rešitev vseh fokusnih področij delovanja SRIP PSiDL in razvoju ponudbe celovitih rešitev bivanja. Kot tak je strateško pomemben demonstracijski projekt in je izrednega pomena za prihodnje delovanje SRIP PSiDL.

Projekt se je začel 1. 4. 2019  in bo trajal do 31. 3. 2022. Vrednost celotnega projekta znaša 15.852.230,22 € (10.864.119,93 € lastnih sredstev partnerjev in 4.988.110,12 € sofinanciranja s strani MGRT in EU ESRR).

Partnerji v konzorcijskem projektu so: MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., ALPLES d.d., DANFOSS TRATA d.o.o., ETI ELEKTROELEMENT d.o.o., GORENJE d.o.o., HELIOS TBLUS, d.o.o., INTECTIV d.o.o., JUB d.o.o., PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA d.d., ROBOTINA d.o.o., SMARTIS d.o.o.,  in ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o..