Družbeno odgovoren delodajalec

Revizorski svet je obravnaval dokumentacijo naše organizacije in nam na podlagi analize trenutnega stanja, implementiranih temeljnih ukrepov in načrta implementacije izbranih ukrepov podelil pristopni certifikat družbeno odgovornega delodajalca za področje certificiranja:

  • Organizacijsko upravljanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Zdravje in varnost pri delu

Ukrepe iz določenega področja certificiranja, sprejete na ravni podjetja, si lahko preberete v pravilniku Družbeno odgovoren delodajalec.