Tiskana vezja: izdelava in namestitev elementov

Tiskana vezja se uporabljajo v praktično vseh, razen v najpreprostejših elektronskih napravah. Čeprav po eni strani zahtevajo več truda pri samo zasnovi, sta lahko izdelava tiskanega vezja in sestavljanje avtomatizirana, zato je postopek mnogo hitrejši, če vzamemo za primerjavo druga elektronska vezja.

Tiskana vezja: izdelava in tehnologija, ki se pri tem uporablja

prototipna tiskana vezja

Prototipna tiskana vezja proizvajamo z uporabo različnih naprav, pri čemer si pomagamo tudi z določenimi pripomočki, kot je denimo čistilo za tiskana vezja. Prav vsak element, naj bo to zmogljiv laminator ali »preprosto« čistilo za tiskana vetja, ima pomembno vlogo pri kakovosti in uporabnosti končnega produkta, seveda pa so zelo pomembni tudi materiali, ki jih uporabljamo za tiskana vezja. Izdelava tiskanega vezja poteka z uporabo bakra in nekaterih drugih materialov, odvisno od potreb in želja strank. Različne pa so tudi lastnosti, ki jih imajo posamezna prototipna tiskana vezja. Izdelava vezij in namestitev elementov sta lahko namenjeni različnim panogam oziroma industrijam, od letalstva, proizvodnje vlakov, avtomobilov, dirkalnih vozil do t. i. inteligentnih naprav in igralnih aparatov. Cena je tako odvisna od tega, kako zahtevna je izdelava tiskanih vezij. Cenik med drugim oblikuje tudi morebitna uporaba posebnih, nestandardnih materialov, ki je v določenih primerih nujna, če želimo doseči polno funkcionalnost vezja in predvideno uporabnost vezja.

Enostranska, dvostranska in večplastna tiskana vezja

izdelava tiskanih vezij cenikNajsplošnejša razdelitev, ki jo je mogoče uporabiti, ko ločujemo različna tiskana vezja, je delitev na enostranska, dvostranska in večplastna elektronska vezja. Slednja so seveda najkompleksnejša, kar se tiče izdelave in opreme, ki je za to potrebna, vendar pa omogočajo večjo gostoto elementov, zato jih je mogoče s pridom uporabiti pri izdelavi mnogih elektronskih naprav. Da bi tiskana vezja res funkcionirala tako, kot morajo, se v sklopu proizvodnega procesa izvede tudi testiranja z uporabo adapterjev ali brez. Še pred tem pa se izvedejo postopki, kot so jedkanje, tiskanje, površinska obdelava itn., ki jih zajema izdelava tiskanih vezij. Cenik se tako prilagaja konkretnemu naročilu oziroma zahtevam strank. V podjetju INTECTIV poleg načrtovanja in programiranja ter izdelave vezij poskrbimo tudi za namestitev elementov. Tako nudimo strankam popoln izdelek elektronskih komponent, pri čemer upoštevamo vse vaše specifične želje. S svojimi proizvodi nismo prisotni le na slovenskem tržišču, ampak smo se v letih našega delovanja uveljavili tudi v tujini. Pohvalimo se lahko z zelo kratkimi dobavnimi roki in uporabo vrhunske opreme.